Production Improvement Manager (Meat Industry)

Production Improvement Manager (Meat Industry)

Rol:        Consultant
duur      3 maanden
Doel:     Optimalisatie van een aantal bliklijnen:

 

 


✔Interviews met alle betrokken werknemers om plan te kunnen maken.
✔Technische problemen oplossen. 
✔Achterstallig onderhoud inhalen en vervolgens preventief onderhoudsprogramma volgen.
✔Mensen op de juiste manier trainen en begeleiden om gewenste output te realiseren.
✔Focus in eerste instantie op kwaliteit en daarna pas op kwantiteit