ADVIES

Als het gaat om Advies, Interim Management, Procesoptimalisatie, Veranderingsprocessen, Project Management, Commissioning & Start up Trajecten, Kwaliteit en Voedselveiligheid Projecten, is Alex gezien zijn kwaliteiten en ruime ervaring the Man for the Job. Door de vele ervaringen binnen de Levensmiddelen industrie, ziet Alex tevens zeer mooie kansen liggen om deze te gebruiken binnen andere industrieën. Alex houdt van uitdagingen en pakt ze graag aan.

TRAJECTEN

Werk- en projecttrajecten vergen een continue aanpak van verbeteren. Het is daarom heel belangrijk om goed inzichtelijk te maken wat de huidige werk en projectsituatie is. Vanuit dit kader is er een duidelijk vertrekpunt, en op deze manier kan er een degelijk, realistisch en werkbaar plan van aanpak opgesteld worden. Uiteraard met daaraan gekoppelde meetbare parameters. Dit stelt vervolgens Alex en zijn opdrachtgever in staat om de voortgang van het verbeterproces te visualiseren en te bewaken. Dit wordt vervolgens gekoppeld aan het vooraf afgegeven tijdspad. De weg naar succes is alleen haalbaar door continue te blijven opschakelen en verbeteren waar nodig.

KENNIS & ERVARING

Door kennis en ervaring op een zeer praktische wijze toe te passen kan er vaak snel en kwalitatief resultaat behaald worden. Hierbij dient er aandacht te zijn voor het borgen van verbeteringen in bijv. werkinstructies en het trainen hiervan, zodat de kennis wordt opgebouwd binnen de organisatie en het een onderdeel is geworden van het dagelijkse werk. Hierbij dient er altijd rekening gehouden te worden met de juiste aandacht naar de factor mens. Deze aandacht staat lijnrecht naast het borgen van verbeteringen binnen het werk en uitvoeringsproces. Door de focus te houden op werkinstructies en het trainen hiervan, blijft de kennis binnen de organisatie op een zeer hoog niveau. Op alleen deze manier kan het een onderdeel worden van het dagelijks werkproces, en kunnen de positieve effecten door iedereen worden ervaren. Er is meer plezier en drive op de werkvloer.